Müşteri Danışma Hattı: 444 49 94

Şartlar ve Kullanım Koşulları

Şartlar ve Kullanım Koşulları

1. GENEL KOŞULLAR

1.1. umurkirtasiye.com.tr alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu doküman ile umurkirtasiye.com.tr web sitesinin kullanımını düzenleyen “Şartlar ve Kullanım Koşulları” hakkında size bilgi vermek amaçlanmıştır. umurkirtasiye.com.tr internet sitesini ziyaret ederek “Şartlar ve Kullanım Koşulları” dokümanı içeriğinde yer alan hususları kabul ettiğinizi, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmektesiniz. İşbu Şartlar ve Kullanım Koşulları dokümanı içeriğinde yer alan hususları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen www.umur.com.tr’yi kullanmaktan vazgeçiniz.

1.2. umurkirtasiye.com.tr alan adlı web sitesi içeriğinde; Türkiye kanunları yarınca şirketleşmiş kayıtlı adresi Dudullu OSB Mahallesi 2. Cadde No:5 P.K.34776 Ümraniye/ İSTANBUL ve İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı vergi numarası 8920009512 olan UMUR KIRTASİYE A.Ş. (bundan sonra “UMUR” olarak adlandırılacaktır.) şirketi tarafından hizmet sağlanmaktadır. umurkirtasiye.com.tr ile iletişime geçmek için [email protected] e-mail adresini kullanabilirsiniz.

1.3. UMUR, işbu Şartlar ve Kullanım Koşulları dokümanını, web sitesi içeriğinde yer alan her türlü bilgi ve içeriği değiştirebilir. Yapılan değişiklikler web sitesinde yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Web sitesi kullanıcıları yapılan değişiklikler ile birlikte içeriği, Şartlar ve Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Web sitesi kullanıcıları, değişiklik yapılan Şartlar ve Kullanım Koşulları metnine herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceklerini kabul etmiş sayılmaktadır. Aksi takdirde UMUR’a ait web sitesini kullanmaktan vazgeçilmelidir.

1.4. umurkirtasiye.com.tr alan adlı web sitesi; gerçek ve tüzel kişi kullanıcılarına basım ve benzeri hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak kurulmuştur. Bu Şartlar ve Kullanım Koşulları kullanım şart ve koşullarını belirleme amacını taşımaktadır. Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bilgiler “Gizlilik Politikası” dokümanında yer almaktadır.

2. TANIMLAR

UMUR            : umurkirtasiye.com.tr alan adlı web sitesinin sahibi olan UMUR KIRTASİYE A.Ş. şirketini ifade etmektedir.

SİTE/WEB SİTESİ        : umurkirtasiye.com.tr alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

KULLANICI            : SİTE’ye giriş yaparak çevrimiçi ortamda erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

VERİTABANI/ARAYÜZ    : Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları UMUR’a ait olan içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği veritabanı, tasarımlar, görseller, vs. içerisinde site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını ifade eder.

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. Kullanıcılar; umurkirtasiye.com.tr alan adlı web sitesi içeriğinde UMUR’un sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve web sitesi üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu “Şartlar ve Kullanım Koşulları” metninin ayrılmaz parçası olan “Gizlilik Politikası ve Fikri Haklara İlişkin Yasal Uyarı” metnine, web sitesinde yer alan diğer kural ve koşullar ile yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

3.2. UMUR, kullanıcılarına web sitesi içeriğinde, vermiş olduğu hizmetlere ilişkin bilgileri sağlamayı temin eder. UMUR, web sitesi içeriğinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsamını değiştirme, içerikleri kaldırma, silme haklarını saklı tutmaktadır.

3.3. Kullanıcı/lar, umurkirtasiye.com.tr içeriğinde yer alan bilgi ve içeriklerin, görsellerin gerçek, güvenli, doğru olup olmadığına ilişkin UMUR ve çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilanlar ve içeriklerden dolayı doğabilecek zararlar bakımından UMUR’a sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedirler

3.4. Kullanıcılar; umurkirtasiye.com.tr alan adlı web sitesi içeriğinde yaptıkları her işlem ve eylemlerine ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, UMUR’un bu hususta hiçbir şekil ve surette sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar, umurkirtasiye.com.tr alan adlı web sitesi içeriğinde yer alan görselleri, içerikleri, veritabanlarını, arayüzleri, katalogları, videoları ve sair fikri ve sınai mülkiyet hakkını kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu içeriklere ilişkin olarak hak sahibi olmadan herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını, haksız rekabet teşkil eden davranışlar içine girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Kullanıcılar, umurkirtasiye.com.tr alan adlı web sitesi içeriğinde Türk Ticaret Kanunu uyarınca haksız rekabet teşkil edecek eylemler içerisinde bulunmayacağını, UMUR’un ve 3. şahısların marka haklarına tecavüz edecek, ticari itibarlarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz edecek eylemleri gerçekleştirmeyeceğini, kamu düzenine, genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici paylaşımlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. 5651 sayılı Kanun uyarınca UMUR, Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi’ne sahiptir. Bu nedenle 5651 sayılı Kanun uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacı ile kullanıcıların web sitesinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak mevzuattan kaynaklanan içerikleri kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

3.7. UMUR, kullanıcılar tarafından web sitesine bildirilen kişisel bilgileri kullanma ve saklama hakkına sahiptir. UMUR, ayrıca yetkili makamlardan usulüne uygun şekilde bilgi talep edilmesi halinde kendisinde bulunan kullanıcı bilgilerini paylaşmakta hak sahibidir. UMUR kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. UMUR aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, web sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

3.8. Web sitesinin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Web sitesinin  iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Site’ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Site içeriğinin “Şartlar ve Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; UMUR’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. 

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

UMUR’a ait web sitesi dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar ile tüm elemanları UMUR’a ait ve/veya UMURtarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmış ürünlerin mahsulüdür. Tüm bunları UMUR’a telif haklarına tabi çalışmaları olup, kullanıcılar, web sitesi içerisinde bulunan UMUR hizmetlerini, bilgilerini ve UMUR’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının UMUR hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. İşbu sözleşme kapsamında UMUR tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde UMUR’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ayrıca UMUR hizmetleri, bilgileri, UMUR telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakları saklıdır.

Kullanıcılar web sitesine müdahale etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım ve sair materyaller kullanmayacaklarını, web sitesine yetkisiz şekilde giriş yapmayacaklarını, diğer kullanıcı bilgilerine izinsiz şekilde ulaşmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu gibi bir durumda UMUR’un hiçbir şekil ve surette sorumluluğu bulunmayacaktır. Böyle bir zarardan dolayı UMUR’un ödemek zorunda kaldığı bedeller, işlemi gerçekleştiren kullanıcı’dan rücu edilerek tahsil edilecektir.

UMUR, yukarıda belirtilen şartlara aykırı davranan kullanıcıları yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca UMUR, gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkına sahip olacaktır.

5. FİKRİ MÜLKİYET İHLALİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR

UMUR’a ait www.umur.com.tr alan adlı web sitesi içeriğinde, telif hakkı ile korunan herhangi bir materyalin sizin onayınız olmadan yayınlandığını veya kişisel haklarınızın diğer kullanıcılar veya üçüncü taraflarca ihlal edildiğine inanıyorsanız bir ihlal bildirimi gönderebilirsiniz. Bu talepler sadece telif hakkı veya kişisel hak sahibi tarafından veya hak sahibinin yetkili kıldığı bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir. İhlal edildiği öne sürülen telif hakkı ihlali bildiriminin en hızlı ve kolay yolu, e-mail iletmenizdir. UMUR’a [email protected] e-mail adresi ile ulaşabilirsiniz.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

UMUR, dilediği takdirde ve dilediği zamanda ve ayrıca yasal değişiklikler karşısında işbu Şartlar ve Kullanım Koşulları dokümanında üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. UMUR tarafından sözleşme içerisinde yapılan değişiklikler ilan edildikleri gün itibari ile geçerli olup, değişiklik yapılmayan hükümler aynen geçerliliğini korumaya devam edecektir. Kullanıcılar sözleşme üzerinde tek başına değişiklik yapma hak ve yetkisine sahip olmayıp, ancak UMUR’un yazılı onayı doğrultusunda değişiklik yapılabilir. 

7. YAPBİTEKLİF KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcılar işbu Şartlar ve Kullanım Koşulları’na ilişkin olarak doğabilecek ihtilaflarda UMUR’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının vb.’nin muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, UMUR’u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin kanun nezdinde delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve UMUR’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Hukukun mücbir sebep olarak saymış olduğu durumlar sebebi ile UMUR’un Şartlar ve Kullanım Koşulları’na ilişkin belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle UMUR sorumlu olmamakla beraber, bundan dolayı kullanıcılar ve sair 3. kişilerin UMUR’dan herhangi bir nam altında tazminat talep etme hakkı söz konusu değildir.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Şartlar ve Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve Şartlar ve Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. BÜTÜNLÜK

İşbu Şartlar ve Kullanım Koşulları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Kullanıcı/lar Şartlar ve Kullanım Koşulları içeriğinde belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde bu ihlal sebebi ile hukuki ve cezai olarak şahsen sorumlu olacaklardır. Böyle bir durumda UMUR’un da ticari itibarının sarsılması nedeniyle kullanıcı/lar’dan tazminat talep etme hakkı saklıdır.